Aktuel information

I løbet af 2024 skal alle vandmålere hos forbrugere som får leveret vand fra Hejnsvig Vandværk a.m.b.a. skiftes.
De bliver skiftet til en ny model som bliver fjernaflæst, således selvaflæsning og indberetning af forbrug mv. ikke længere er nødvendigt.

Desuden bliver det muligt for forbrugeren som står for afregningen, at følge med i dagligt forbrug, få alarmer ved brud mv.
Her er det vigtigt at Hejnsvig Vandværk har korrekt mailadresse på forbrugeren som står for afregningen, mailadresse kan evt. oplyses til montøren når målerskiftet foretages.
Montøren vil så kort efter sende en mail med link til en dedikeret hjemmeside for forbrugeren, hvor man kan færdiggøre oprettelse med password, opsætning af hvilke notifikationer man ønsker sig mm.

Bemærk: Hvis den forventede mail ikke dukker op, ret da igen henvendelse til montøren, da mailadresse kan være forkert, mail kan være endt i spam filter mv. Skriv evt. mail til: mail(at)hejnsvigvand.dk

Alle forbrugere vil få henvendelse fra Hejnsvig Vandværk i løbet af 2024 vedr. målerskiftet. Evt. vil man finde en seddel i postkasse, med oplysninger om hvorledes man efterfølgende kan lave aftale.

Hejnsvig Vandværk a.m.b.a.