Generalforsamling 2019: Beretning

Igen er der gået et år, hvor der har været stor aktivitet i vores arkiv.

Vi kan tydelig mærke at befolkningen efterhånden kender os, det er min opfattelse, at ved at vi viser os flere steder, så borgerne ser hvem vi er og hvad vi arbejder med og står for, er med virkende til at mange henvender sig med materiale der måske bør gemmes for eftertiden.

Vi har haft mange Sussesoplevelser i året, der er gået.

Vores udstilling ” hvor blev de af” skabte mange kontakter fra store dele af verden, og med den slogan Ditte har, at hvis vi skal afgive oplysninger, skal vi have noget igen, så medførte disse kontakter mange oplysninger og billeder. Udstillingen fik stor ros i Billund.

Igen kreerede Ditte en foredragsaften i Petersminde som vi igen havde sammen med høreforeningen, vi må konstatere at Ditte kan det der, der skal ikke herske tvivl om at det tage tid at lave en sådan serie, mange var benovet over alle de detaljer der var om de enkelte gårde.

Naturligvis var vi igen med ved julemarkedet, det er efterhånden blevet en tradition at vi her præsenterer den nye kalender og uddeler den til vores medlemmer, vi fik i år igen en del nye medlemmer, vi nærmer os nu 100 medlemmer, dejligt, det viser også noget om interessen.

Jeg vil også lige nævne, at vi i uge 5 fik en henvendelse fra skolen om vi ville holde arkivet åben tre formiddage, så eleverne kunne hente oplysninger til deres emne ” Hejnsvig før og nu og i fremtiden”

Ditte og Thea havde en række klasser med en tur gennem byen for at fortælle om de mange butikker vi havde i byen engang.

Det var en oplevelse at se hvor interesseret eleverne var i de materialer vi kunne vise dem, jeg kan hilse og sige når der står en 25 – 30 unge mennesker, der gerne vil have oplysninger samtidig, så blev den gamle her svedig, men det var en god oplevelse, at se hvor engageret de unge mennesker var. Jeg ved ikke helt sikkert hvor mange besøgende vi havde, men anslået en 50 – 70 elever.

Men med alle de arrangementer vi har haft, så kniber det lidt med at få bund i vores registreringer.

Men vi arbejder på sagen når vi kan, dejligt vi er 6 til at tage en tørn, vi har plads og arbejde nok til et par hjælpere mere.

En af vores udfordringer er hvordan vi bevarer og sikrer de digitale materialer og oplysninger vi efterhånden har. Derfor arbejder vi pt. på at skaffe/ søge midler til en central server som alle vore pc’er kan referere til, så vi har alle vore oplysninger/ materiale samlet et sted. Problemet er jo de materialer der ikke kan puttes i kasser eller kuverter. Pt. ved vi ikke lige hvad pris vi snakker om.

En anden udfordring er den nye databeskyttelses lov, som medfører at vi er nødt til at være mere opmærksom på hvilke billeder vi offentliggør. Ærgerligt, for det der de registrerede billeder i arkiv.dk der her befolkningens interesse.

Til sidst en tak til medarbejdere og bestyrelse for den indsats der ydes for at holde vores meget aktive arkiv kørende.

Hejnsvig d.20/2/2019.