Korsgangen - et kunstværk uden sidestykke i Norden!

Vesterhede Kirke har fået en attraktion, som ikke findes mage til i nogen af de nordiske landes kirker! Sådan skrev Vestkysten den 1. april 1963, og det var ikke nogen aprilsnar!

Baggrunden var den, at Vesterhede Kirke havde fået indviet sit nye kunstværk - bronzeskulpturen med titlen: "Korsgangen". Billedhuggeren og kunstprofessoren Mogens Bøggild har selv udtalt, at han blev grebet af lysten til at lave noget helt nyt og hidtil uset i de nordiske kirker.

I forbindelse med den restaurering af Vesterhede Kirke, der fandt sted forud for kirkens 50 års jubilæum i 1960, havde menighedsrådet gjort sig nogle tanker om, hvordan man bedst kunne frigøre alteret, som hidtil havde stået tæt op mod den østlige væg i kirkens korparti. Man ønskede at rykke det lidt længere frem, og menighedsrådet spurgte Selskabet for Kirkelig KUnst til råds. Her kom professor Mogens Bøggild ind i billedet, og han mente, at denne hedekirke med de glatte vægge godt kunne trænge til et stykke kunst.

Menighedsrådet tog imod tilbuddet fra professoren om, at man ville lave det som elevarbejde ved Kunstakademiet gennem en konkurrence blandt de kunststuderende.

Mogens Bøggild blev imidlertid senere så grebet af tanken, at han selv udførte det store arbejde. Han stod ved sit tilbud om, at det skulle overdrages kirken til "elevpris", hvilket vil sige 12.500 kr.!

Mogens Bøgilds alterskulptur fik plads på alteret, mens det hidtidige altermaleri af Kristus på korset blev pålaceret på kirkens nordvæg mellem to vinduer. Her hænger maleriet stadig.

Skulpturen fik oprindelig plads på en egetræsopsats på selve alterbordet, men i forbindelse med renoveringen i 2010 er den blevet "ophøjet" og sat på en bronzeplade på kirkens østlige bagvæg og "svæver" således nu over alterbordet, som stadig står frit et stykke fra bagvæggen.

Kunstneren Anita Houvenaeghels altermaleri fra 2010: "Himlen rører jorden!" er malet med henblik på at indgå i et bibelsk samspil med alterskulpturen, som dermed kommer endnu mere til sin ret!

Et motiv - tre skulpturer i danske kirker!

Der findes to andre skulpturer i Danmark af "Korsgangen". Den ene (herunder til venstre) står i tårnrummet i Munke Bjergby Kirke ved Sorø. Den er udført efter Mogens Bøggilds skitse i 1960 og er således meget identisk med Vesterhede-skulpturen, men den er først støbt i 1990 efter Bøggilds død.
Den anden (herunder til højre) er meget anderledes end de to andre skulpturer og står til højre for vestindgangen i det sydvestlige hjørne af Haderslev Domkirke. Denne udgave af bronzeskulpturen ”Korsgangen” er lavet som én af de seneste værker af Mogens Bøggild i 1985 to år før hans død.

Inspiration fra maleren Raphael og Museo Del Prado i Madrid

Den italienske renæssancemaler og arkitekt Raphael (1483-1520) var en meget produktiv og religiøs maler, men døde i en ung alder kun 37 år gammel. Et af hans berømte malerier er "Kristus falder med korset på vej til Golgatha". Maleriet er fra 1516-17 og forestiller Jesus på vej til Golgata i det øjeblik, hvor han falder med korset. Jesu mor Maria står ved hans side og ryster af angstens smerte. Maleriet har derfor også fået titlen “Lo Spasimo”, eller på dansk "Smertens kramper".

Al handlingen foregår i forgunden omkring Jesus og Maria, mens Simon fra Kyrene i baggrunden løfter korset væk fra Jesu ryg. Bag Simon sidder en romersk soldat til hest og man ser også en større folkemængde og flere soldater. Bag Maria ses også den anden Maria og de andre kvinder, som fulgte Jesus på hans korsvandring.

Det originale maleri befinder sig på Museo del Prado i Madrid. Det er uvist, om professor Mogens Bøggild selv har været i Madrid og har set Raphaels maleri her, men der er ingen tvivl om, at dette maleri danner udgangspunkt for hans skulptur sammen med den bibelske tekst fra Lukas Evangeliet kap. 23, vers 26-27: "Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham."

Mogens Bøggild har udover personerne fra Raphaels maleri til sin skulptur tilføjet disciplen Johannes som står og holder om Maria - en henvisning til Johannes Evangeliet kap. 19, vers 25-27: "Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig."

Professor og billedhugger Mogens Bøggild

Mogens Bøggild, 1901-1987, blev uddannet på Kunstakademiet i København 1919-24 og var derefter assistent hos Einar Utzon-Frank til 1930. Han var medlem af Den Frie Udstilling 1929-33 og 1940-87. Bøggilds mange skulpturer af dyr og mennesker er resultater af indgående naturstudier. Der ligger talrige tegninger og lerskitser bag de færdige værker, der fremstår som præcise og oplevede øjebliksbilleder af det levende liv i bevægelse. Blandt hans mange kendte arbejder kan fremhæves Bjørnebrønden (1936-39) i Nykøbing F., Grisebrønden, også kaldet Ceresbrønden (1941-50) ved Rådhuset i Århus, frihedsmonumentet Hjort og ørne (1941-46) i Hillerød, Radiofonifigurgruppen (1945-50) foran Radiohuset i København, To søstre (1963-71) foran Glostrup Rådhus samt Tito, stejlende hingst (1982) foran Hillerød Rådhus og de tre bronzeskulpturer "Korsgangen", hvoraf det meste kendte fra Haderslev Domkirke også er et af Bøggilds allerseneste værker fra 1985. Mogens Bøggild var professor ved Kunstakademiet 1955-71; han modtog både Eckersbergs og Thorvaldsens Medalje (1930 og 1940). Han ligger begravet på Mariebjerg Kirkegård i Gentofte.