Nyt fra Hejnsvig Vandværk
I løbet af 2024 skal alle vandmålere hos forbrugere som får leveret vand fra Hejnsvig Vandværk a.m.b.a. skiftes.
De bliver skiftet til en ny model som bliver fjernaflæst, således selvaflæsning og indberetning af forbrug mv. ikke længere er nødvendigt.
Desuden bliver det muligt for forbrugeren som står for afregningen, at følge med i dagligt forbrug, få alarmer ved brud mv.
Alle forbrugere vil få henvendelse fra Hejnsvig Vandværk i løbet af 2024 vedr. målerskiftet.
Læs evt. mere her
den. 31.01.24 kl. 18:45
<- Tilbage til nyhedslisten