Her på siden kan lægges aktuelle opslag om begivenheder, debat, annoncer m.m.

 

Vind en tur i biografen for hele familien

 

D. 1. november bliver det obligatorisk for alle borgere over 15 år, at modtage post fra det offentlige digitalt. Har du ikke oprettet en digital postkasse inden 1. november kan du risikere, at du går glip af breve fra det offentlige, som du skal reagere på.

 

Tilmelder du dig Digital Post inden d. 24. oktober og sender en sikker mail fra din digitale postkasse til Borgerservice, Billund Kommune med teksten ”familie” har du muligheden for at vinde en tur i biografen for hele familien (4xbiografbilletter). Konkurrencen løber til d. 24. oktober. Vinderen får besked i sin digitale postkasse.

 

Tilmeld dig Digital Post via e-Boks

Selvom du har e-Boks er du ikke automatisk tilmeldt Digital Post. For at tilmelde dig Digital Post logger du ind i din e-Boks og tilmelder dig alle offentlige myndigheder. Du kan selv bestemme, om du vil fortsætte med at logge ind via e-Boks eller via borger.dk

 

Tjek om du er tilmeldt Digital Post fra det offentlige:

1.     Log ind i din e-Boks

2.     Klik på ”Menu” øverst i højre hjørne

3.     Vælg ”Tilmeldinger”

4.     Tjek om du er tilmeldt alle offentlige myndigheder (Digital Post)

 

Har du ikke e-Boks kan du tilmelde dig på borger.dk

Landsbyerne: Vigtig kilde til bosætning i Billund Kommune!

Landsbyerne trækker indbyggertallet ned i Billund Kommune skrev Jydske Vestkysten forleden. Tak for kaffe!

Danmarks Statistiks tal over udviklingen i Billund Kommunes byer med over 200 indbyggere, og hvor landzonerne er holdt ude, viser noget helt andet.

Landsbyerne har samlet set gennem de seneste syv år bidraget positivt til befolkningsvæksten i Billund Kommune. Kun i budget-spare-årene 2010 og 2011 har landsbyerne – Hejnsvig, Vorbasse, Sdr. Omme, Stenderup og Filskov – haft befolkningsnedgang. I disse år faldt befolkningsantallet også i Grindsted.

I de efterfølgende tre år øgede de fem landsbyer befolkningstallet med 103 personer. Kommunens samlede indbyggertal steg samtidigt med 273 personer, hvoraf de 38 % altså flyttede til landsbyerne. Alene i 2012 kom 78 % af befolkningsforøgelsen fra de fem landsbyer.

Ved årsopgørelsen juli 2014 har eksempelvis Hejnsvig by kommunens største vækstrate, nemlig 2,5 % efterfulgt af Billund og Filskovs på hver 0,6 %.   

Ovenstående viser, at det er vigtigt at tænke landsbyerne ind i vækststrategien. De repræsenterer øjensynligt også et attraktivt tilbud for potentielle tilflyttere.

Derfor:

1. Strategiarbejde bør bygge på flere års udviklingstendenser – ikke på et tilfældigt års peakudsving.

2. Strategiarbejdet bør ske på grundlag af et nuanceret materiale.  Billund Kommune lever med sine syv større byer ikke nødvendigvis op til tidens demografiske udviklingstrend.

3. Vi bør tænke nyt i kommunens landszoner (som er forskellige fra landsbyerne). Sammenlægning af gårde betyder affolkning der, hvilket kræver nye ideer på bordet. Jeg er leveringsdygtig i flere.

Kilde:  www.statistikbanken.dk/BEF44

Se også min analyse på  www.facebook.com/joan.abillund

God sommer.

Joan Bennetsen
Søgårdvej 51
Hejnsvig